We onthullen de brief van Albert Einstein aan zijn dochter. De inhoud ervan is verrassend!

Aan het eind van de jaren ’80 van de 20e eeuw, schonk Lieserl, de oudste dochter van Albert Einstein, 1.400 brieven van haar beroemde vader aan de Hebreeuwse Universiteit, waarbij tegelijkertijd werd bepaald dat de inhoud pas 20 jaar na de dood van de beroemde natuurkundige het daglicht mocht zien.

Een van de meest ontroerende brieven gaat over die universele kracht – de liefde. De ongewone inhoud is hieronder te vinden.

1001

 

Toen ik de relativiteitstheorie naar buiten bracht, waren er maar weinigen die mij begrepen, en wat ik nu aan de mensheid zal onthullen kan ook op onbegrip en vooroordelen rekenen.
Ik vraag je om deze brieven te bewaken zo lang als nodig is, jaren, decennia misschien, totdat de wereld genoeg gevorderd is om te accepteren wat ik hieronder zal uitleggen.
Er is een zeer sterke kracht die de wetenschap tot nu toe formeel niet heeft kunnen verklaren. Het is een kracht op zich, die alle andere krachten beïnvloedt, en alle verschijnselen die er in het universum bestaan te boven gaat en die tot nu toe door niemand volledig is begrepen. Deze universele kracht is de LIEFDE.

 

101
Wetenschappers proberen een universele theorie van het universum te vinden, maar vergeten de meest krachtige van alle krachten. Liefde is licht, het verlicht degenen die het schenken en anderen die het ontvangen.
Liefde is een zwaartekracht, waardoor sommige mensen anderen aantrekken.

 

102

 

Liefde is een kracht die de beste eigenschappen in ons vermenigvuldigt, en wint het van het egoïsme, dat mensen op een dwaalspoor kan leiden. Liefde ontwikkelt en onthult. We leven en sterven voor de liefde. Liefde is God en God is Liefde. De kracht die alles verklaart en die het leven zin geeft.

 

103bron : wearelightbeings.wordpress.com

Een winkeleigenaar schopte een dakloze die onder zijn winkel lag. Wat hij op de bewakingsvideo zag raakte hem diep
Wanneer we een dakloze zien, denken we meestal aan een bedelaar of een alcoholist. We hebben vaak het gevoel dat ze iets gedaan hebben om zo’n lot te verdienen, en daarom is het moeilijk hen een helpende hand toe te steken. In zekere zin is het waa15 foto’s van mensen van over de hele wereld die elkaar raken en een moment van reflectie te dwingen. Begin waarderen wat je hebt!
Soms heb je maar één afbeelding nodig om iemand tot tranen toe te roeren of iemand diep te raken. Sommige foto’s roepen erg sterke gevoelens op en vertellen het verhaal van iemands leven. Soms is dat een zeer pijnlijk verhaal… Bekijk deze f

Een 7-jarige jongen redde een 2-jarige van de verdrinkingsdood! Het kind overleefde alleen dankzij zijn dapperheid
Voor een klein kind zorgen vraagt van een volwassene veel aandacht en zorg, omdat nieuwsgierige baby’s zich niet bewust zijn van de risico’s die hen omringen en zich onbewust in gevaar begeven. Deze Amerikaanse ouders waren dat helaas vergete

20 grappige foto’s die op de juiste plaats en tijd werden gemaakt
In het verleden, als iemand iets grappigs zag, vertelden ze elkaar over wat ze zagen en hoe ze het zagen. Tegenwoordig, in een tijd waarin de meeste mensen smartphones hebben, is het vereeuwigen van een grappige situatie pijnlijk eenvoudig. Het belan