Een 17-jarige kunstenaar creëert interactieve illusies met behulp van alledaagse objecten. De effecten zijn echt geweldig!

2. Gelukkige Sid.
Processed with VSCOcam with hb1 presetbron : instagram.com

Een onaangenaam feit over vijgen dat niemand je zal vertellen. Ze verbergen een bepaalde geheim in hun binnenste
Wanneer ze het buitenste membraan van de vrucht doorboren, verliezen ze hun vleugels en antennes. Als ze binnen zijn, leggen ze hun eieren en sterven van uitputting. Als de vijg toevallig een mannelijk exemplaar is, komen de eieren uit voor een nieuw8 radioactieve plekken in de wereld! Ga daar met niet heen op vakantie!
1. Sellafield, Groot-Brittannië. Deze plutonium productie-installatie in het westen van Engeland. Meer dan 8 miljoen liters verontreinigd afval lekt via daar in de Ierse Zee. Het is nu de meest verontreinigde watermassa in de hele wereld!

8 feiten over de geschiedenis van de hygiëne, waardoor je de moderne tijd zult gaan waarderen.
5. Toiletpapier… vergeet het maar. Het was in China al 2200 jaar geleden bekend, maar in Europa gebruikte men tot 1850 wol, mos, bladeren, zand of… stenen. De Romeinen bereikten de echte top, wat voor de meesten tegenwoordig onaanvaardbaa

Je zal jezelf verbazen als je leest over deze verrassende theorieën over piramides!
In 1845 M. Fialin de Persigny, gaf aan de wereld een theorie dat de piramide erkend werd als een belemmering voor Egypte om hen te beschermen tegen de wind.